ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΑΦΡΩΔΗ

Περιγραφή

ΑΕΡΟΣΤΟΠ ΑΦΡΩΔΗ
Διαστάσεις: 10-15-20-25-30ΜΜ